PROGRAM ČINNOSTI MEDZINÁRODNÉHO KLUBU SR 2020 Tlačiť

 

spracovaný podľa hlasovania členov klubu

 

 

Pracovné stretnutia s vystúpeniami domácich a zahraničných činiteľov a expertov

 

 • Stagnácia a riziká vývoja svetovej ekonomiky, aktuálne ekonomické trendy a dopady na hospodárstvo SR;
 • Fungovanie eurozóny: pozitíva a negatíva;
 • Klimatické zmeny a ich vplyv na svetovú a slovenskú ekonomiku;
 • Geopolitická situácia vo svete;
 • Krypto a digitálne meny – súčasnosť a vplyv na ekonomický rozvoj;
 • Úspešné metódy boja proti korupcii v zahraničí a ich porovnanie s praxou na Slovensku;
 • Postoje krajín V4 k migrácii v období rastúceho tlaku niektorých členov Európskej únie;
 • Stratégia Európskej únie voči Ázii;

alternatívne

 • Zahraničná politika v Programovom vyhlásení novej vlády SR;

 

Náhradné témy:

 • Perspektívy SR ako automobilovej veľmoci;
 • Vzdelávací systém v SR a jeho porovnanie so zahraničím.

 

Kultúrno-spoločenské, poznávacie, športové a relaxačné podujatia

 

 • 27. ples Medzinárodného klubu SR v Trenčianskych Tepliciach 21.2.2020;
 • 21. ročník golfového turnaja so záhradnou slávnosťou;
 • Exkurzia do Nitry – AGROFILM spojený s vyhlásením víťazov, kultúrny program (Diecézna knižnica, výstava výtvarného umenia, obed);
 • Exkurzia v štýle vínnej cesty v SR, Rakúsku alebo ČR.

 

Do programu môžu byť v priebehu roka zaradené iné témy v závislosti na aktuálnom vývoji situácie doma či v zahraničí.