Exkurzie a spoločenské akcie Medzinárodného klubu SR
2016 Print
There are no translations available.

 • V Trenčianskych Tepliciach klub usporiadal 23. ples, svoje 202. podujatie, v ktorého programe dominovali latinsko-americká hudba a tance v podaní skupiny Cuba Tropicana. Na počúvanie a do tanca hrali: Szöllösy Gypsy Band a Loloband. Čestnými hosťami boli poslanec Európskeho parlamentu Eduard Kukan, vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál, generálna riaditeľka Slovensko-rakúskej obchodnej komory Mária Berithová a ďalší. Plesové ceny klub zabezpečil v spolupráci s reklamnými partnermi. Podujatie tradične ukončilo spoločné kúpanie v termálnom kúpeľnom zariadení v Hammame a Sine.
 • 204. podujatie - 18. ročník golfového turnaja spojeného so záhradnou slávnosťou Medzinárodný klub SR zorganizoval vo Family Golf klube Welten v Báči. O víťazné trofeje, ručne zhotovené členom klubu Danielom Požárom,  sa podelili zástupcovia členov klubu - Tradepetrol, a.s., Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. a Motor-Car Bratislava, spo. s r.o. Ůčastníci podujatia mali príležitosť využitia jázd automobilmi Mercedes Benz od reklamného partnera Motor-Car, spol. s r.o. Ďalšími reklamnými partnermi boli aj Víno Nitra, s.r.o., Steiger, s.r.o. a Honorárny konzul SR v rakúskom Burgenlande Prof. A. Tombor-Tintera. O hudobný program sa postarala skupina Lolaband z Bernolákova.
 
2015 Print
There are no translations available.

 • Tradične v Kursalóne v kúpeľoch Trenčianske Teplice Medzinárodný klub SR usporiadal 22. ples ako svoje 198. podujatie, ktorého kultúrny program charakterizovali vystúpenia skupiny indických tancov Karavana a sólistov Moskovského divadla operety Natálie Kirillovovej a Maxima Katyreva za doprovodu prof. Galiny Preobraženskej za spolupráce s India klubom Slovakia a Centrom ruskej vedy a kultúry v Bratislave. Ako čestní hostia sa plesu spoločne so svojimi manželkami alebo partnerkami zúčastnili predseda NKÚ Ján Jasovský, vedúci Kancelárie prezidenta SR, veľvyslanec Ján Šoth,  prezident India klubu, veľvyslanec, Ladislav Volko, prezidentka Slovensko-rakúskej obchodnej komory Mária Berithová, generálny riaditeľ Kúpeľov Trenčianske Teplice Michal Vojtáš, zakladateľ klubu Rudolf Hromádka. Do tanca a na počúvanie hrali hudobné skupiny Szöllösy Gypsy Band zo Šiah a Lolaband z Bernolákova. Hostia plesu s potešením opäť využili možnosť poplesového kúpania a masáží s čašou sektu v termálnom zariadení Kúpeľov Trenčianske Teplice, a.s. Hammam a Sina.
 • 199. stretnutím bol 17. ročník golfového turnaja a záhradná slávnosť v Piešťanoch, ktorú náš klub zorganizoval v spolupráci s Bratislavskou regionálnou komorou SOPK, Slovensko-rakúskou obchodnou komorou, Honorárnym konzulátom SR v Burgenlande, ako aj Európskym rytierskym vinárskym stavom v Eisenstadte a v Pezinku. Najúspešnejšími z 30 hráčov turnaja reprezentujúcimi náš klub bol bronzový pár Svetlana Kucmenová - Radoslav Kucmen. Trofeje pre ocenených zhotovil Daniel Požár. Spoločnosť Motor - Car, spol. s r.o. predstavila aktuálne typy vozidiel Mercedes-Benz s možnosťou jázd. Hosťom bola poskytnutá príležitosť návštevy pivníc Vinárstva Šintavan s ochutnávkou. Špeciality menu záhradnej slávnosti obohatili svojimi nápojmi Víno Nitra, Steiger, Dallmayr Kaffee, Gasteiner Mineralwasser, Terra Galos a Honorárny konzul SR Prof. A. Tombor-Tintera. Počas podujatia na počúvanie hrala hudobná skupina Genre Fusion Zuzany Suchánkovej.
 
2014 Print
There are no translations available.

 • Medzinárodný klub SR svoj 21. ples uskutočnil vo februári 2014 tradične v priestoroch Kúpeľnej dvorany kúpeľov Trenčianske Teplice. Kultúrny program večera charakterizovala slovensko-ruská spolupráca s vystúpeniami husľového virtuóza Alexandra Jablokova, operného speváka Sergeja Tolstova a skupiny umelcov Domu hudby z Petrohradu. Medzi čestnými hosťami podujatia boli veľvyslanec RF v SR, J.E. Pavel M. Kuznecov, riaditeľ Centra ruskej vedy a kultúry Sergej I. Žiganov, predseda Svetového združenia Slovákov Vladimír Skalský, riaditeľka Slovenského domu v Prahe Naďa Vokušová, GR politickej sekcie MZV a EZ SR, veľvyslanec Ľubomír Rehák či GR Trenčianskych Teplíc, a.s. Andrea Puskailer. Na počúvanie a do tanca hrala Skupina bratov Kuštárovcov, plesovým programom sprevádzal moderátor Justin P. Topoľský. Nasledujúci deň účastníci využili možnosť poplesového kúpania a masáží s čašou sektu v termálnom kúpeľnom zariadení v Hammame a Sine.
 • Areál kaštieľa v Bernolákove bol v júni 2014 dejiskom 195. stretnutia klubu - 16. ročníka golfového turnaja spojeného so záhradnou slávnosťou. Celkom 18 dvojíc hralo systémom Texas Scramble a víťazstvo si odniesli zástupkyne člena klubu - spoločnosti Aerospool, s.r.o. Prievidza G. Boboková-E.Močiariková. Na 2. mieste sa umiesnila dvojica Obce Bernolákovo a na 3. mieste reprezentanti spoločnosti Keraming, a.s. Trenčín. Originálne ceny  zhotovil člen klubu, majiteľ DP Design a umelec Daniel Požár. Hosťom podujatia medzi inými bol starosta Obce Bernolákovo Ľubomír Poór, ako aj hokejová legenda Jozef Golonka. Konateľ Motor-Car, spol. s r.o. Július Šabo predstavil nové typy vozidiel Mercedes-Benz s možnosťou autá si vyskúšať. K pohosteniu prispeli Minerálne vody, a.s. Prešov, Víno Nitra, s.r.o., Steiger, a.s. a Honorárny konzul SR v rakúskom Burgenlande Prof. Tombor - Tintera. O vynikajúcu atmosféru sa postarala aj Kachlíkova hudobná skupina.
 • V rámci 196. stretnutia klubu 22. októbra 2014 uskutočnila sa prezentácia dvanástich druhov najkvalitnejšieho vína v rakúskom mestečku Gols ležiacom na brehu Neziderského jazera. Účastníci podujatia si prezreli pivnice spoločnosti Terra Galos a v podaní Stanislava Kamenára počas spoločného obeda s miestnymi špecialistami zabsolvovali ochutnávku predstavených druhov vína.
 
2013 Print
There are no translations available.

 • Jubilejný 20. ples bol 188. stretnutím Medzinárodného klubu SR v jeho dvadsaťročnej histórii. Podujatie sa za účasti vyše dvesto hostí uskutočnilo v Kúpeľnej dvorane Trenčianskych Teplíc a tématicky bolo venované slovensko-rakúskej spolupráci. Delegáciu kraja Burgenland viedol honorárny konzul SR v Eisenstadte Dr.h.c., Prof. Ing. Alfred R. Tombor-Tintera, ktorý spolu s vicekonzulom Ing. Stanislavom Kamenárom a ďalšími zástupcami rakúskych spoločností zabezpečil prezentáciu najkvalitnejších značiek vína oblasti a vystúpenie folklórnej skupiny HANSAG-MUSIK-ANDAU. Prítomná bola aj konzulka Astrid Adam a ďalší zástupcovia Veľvyslanectva Rakúskej republiky v SR. Čestnými hosťami plesu boli poslanec Európskeho parlamentu, exminister zahraničných vecí SR JUDr. Eduard Kukan s manželkou a predseda NKÚ SR Dr.h.c., doc. Ing. Ján Jasovský s manželkou, ako aj generálna tajomníčka Slovensko-rakúskej obchodnej komory Ing. Mária Berithová. O dobrú náladu sa postarali hudobné skupiny Otto Hollmann TRIO a Szöllösy Gipsy Band. Večerným programom sprevádzala moderátorka PhDr. Alena Heribanová. Nasledujúci deň hostia plesu tradične využili možnosť kúpania a masáží v termálnom kúpeľnom zariadení v Hammame a Sine.

 • Pri príležitosti 20. výročia svojho založenia Ing. Rudolfom Hromádkom Medzinárodný klub SR usporiadal v bratislavskom Primaciálnom paláci slávnostnú recepciu, ktorej sa zúčastnili účastníci 189. stretnutia klubu a ďalší hostia, medzi nimi podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, predseda NKÚ Ján Jasovský, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Burian, vedúci Kancelárie prezidenta SR Ján Šoth, diplomatický zbor v SR – veľvyslanci USA, Maďarska, Kuby, ČĽR, Vietnamu, Bulharska, Poľska, Egypta, vedúci Zastúpenia EK v SR a diplomati z ďalších krajín – ako aj primátori, rektori a dekani vysokých škôl, zástupcovia bánk, odborových zväzov či iných inštitúcií.
 • 15. ročník golfového turnaja a záhradná slávnosť v areáli Golf & Country Club-u v Bernolákove, ako 190. stretnutie klubu, sa konalo za hojnej účasti členov MK SR a pozvaných hostí. Víťaznú trofej turnaja hraného v 15 dvojiciach systémom Texas Scramble si z rúk GR Mercedes – Benz, s.r.o. Ing. Andreja Glatza prevzal GR OSMI, s.r.o. Nitra Ing. Michele Ghirardi a konateľ Monocrystalex, s.r.o. Žilina Ing. Miroslav Králik. Druhé miesto obsadila dvojica JUDr. Karol Šiška st. - JUDr. Karol Šiška ml. (Rotary Club, Šiška & Partners) a tretie Ing. Ján Marônek - Ing. Mikuláš Marônek (Tradepetrol). Ocenenie za najdlhší odpal: Ing. Andrej Glatz (GR Mercedes-Benz) a za najbližšie odohranie k jamke: Ondrej Chudý (Česmad Slovakia). Najúspešnejšou hráčkou sa stala Oľga Uherová (Albatros, s.r.o. Dunajská Streda). Trofeje znova vytvoril Daniel Požár (DP Design). Hosťami podujatia boli aj Ing. Jozef Golonka a Prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc., FICS. Zástupca reklamného partnera Ing. Július Šabo, výkonný riaditeľ Motor – Car Bratislava, spol. s r.o., prezentoval nové typy automobilov zn. Mercedes.

 
2012 Print
There are no translations available.

 • Dňa 3. februára sa v Kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach konal 19. ples MK SR ako v poradí už 180. podujatie v 19 ročnej histórii klubu. Tematicky bol ples zameraný na spoluprácu a kultúru štátov  Višegrádskej štvorky. Susedné krajiny reprezentovali Váci Szinfónikus Zenekar s operetnými melódiami, dievčenský tanečno-baletný súbor z poľskej Krynice-Zdrój a klavírny virtuóz Stanislav Gallin z Prahy. Plesu sa ako čestí hostia zúčastnili veľvyslanec Maďarska v SR J.E. Dr. Csaba Balogh s manželkou Dr. Ágotou Hetey, predseda NKÚ SR Dr.h.c.,doc.Ing. Ján Jasovský, PhD. s manželkou, primátor mesta Trenčianske Teplice PhDr. Štefan Škultéty s manželkou, predseda predstavenstva Kúpeľov Trenčianske Teplice Ing. Tomáš Vranka s manželkou. Do tanca a na počúvanie hrali hudobné skupiny Szöllösy Gipsy Band a HS Impuls. Moderátorkou večera bola Andrea Chabroňová zo Slovenskej televízie. Nasledujúci deň 4. februára bola hosťom plesu poskytnutá možnosť poplesového kúpania a masáží v Hammame a Sine.
 • V poradí už 14. ročník golfového turnaja spojený so záhradnou slávnosťou Medzinárodný klub SR zorganizoval v Piešťanoch ako svoje185. stretnutie v histórii klubu. Na ihrisku Spa Golf-Club si systémom Scramble Texas zmeralo sily 18 dvojíc, z ktorých vzišli víťazi JUDr. Jozef Cibula s Ing. Františkom Dlhopočekekom, CSc. ktorý získal aj ocenenie za najdlhší odpal. Svojou účasťou turnaj i slávnosť poctil primátor Mesta Piešťany Ing. Remo Ciccuto. Trofeje pre ocenených zhotovil umelec Daniel Požár, člen klubu. Účastníci si mali možnosť vyskúšať najmodernejšie autá zn. Mercedes-Benz, ktoré prezentoval člen klubu Motor-Car, s.r.o.
 • Účastníci 187. stretnutia klubu v Modre využili pozvanie na prehliadku vínnych pivníc Elesko Wine Park, v ktorých v októbri 2010 počas štátnej návštevy SR nórsky kráľ J.V. Harald V. s J.V. kráľovnou Sonjou vysoko ocenili kvalitu vína a špecialít pripravených Jaroslavom Žídekom. Členovia Medzinárodného klubu SR a hostia podujatia sa mali možnosť pri odbornej ochutnávke o tejto skutočnosti presvedčiť.
 
2011 Print
There are no translations available.

 • 18.ples Medzinárodného klubu SR v Kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach s poplesovým kúpaním a masážami v Sine a Hammame. Ples bol zameraný na Škandináviu a jej kultúru a zúčastnili sa ho fínski diplomati, na plese bol aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR J. Jasovskýs manželkou, generálna riaditeľka Colného riaditeľstva SR M. Machová s partnerom, predseda OZ Kovo M. Machyna s manželkou, primátor mesta Trenčianske Teplice Š. Škultéty s manželkou, atď.
 • Prehliadka reprezentačných a ďaľších priestorov renovovaného Ľupčianskeho hradu v správe Železiarní Podbrezová a.s. v apríli s občerstvením na nádvorí a obedom v Rytierskej sieni hradu pri príležitosti pracovného stretnutia o rozvoji cestovného ruchu na Slovensku..
 • 13. ročník golfového turnaja klubu v Piešťanoch. Víťazom turnaja hraného v dvojiciach systémom Scramble sa stali J. Cibula z Ministerstva zahraničných vecí SR a E. Bdžoch z Najvyššieho súdu SR. Na záhradnej slávnosti na počúvanie hral Sereďský dixieland band. Účastníci akcie mali možnosť zajazdiť si na automobiloch Mercedes-Banz zo spoločnosti Motor-Car Bartislava, hlavného sponzora turnaja.  Primátor mesta Piešťany R. Cicutto odovzdal zakladateľovi klubu R. Hromádkovi, v novembri 2011 končiacemu vo funkcii predsedu MK, pamätnú plaketu za jeho dlhoročnú prácu v prospech propagácie Piešťan.
 • Návšteva rakúskych viníc v oblasti Burgenlandu spojená s prehliadkou vinárskeho múzea v Esterházyho zámku v Eisenstadte, prechádzkou historickým stredom mesta, prijatím  honorárnym konzulom SR prof. A. Tomborom a ochutnávkou vín vo vínnom archive Burgenlandského senátu, obedom v usadlosti Leisserhof v Donnerskirchene a na záver Burgenlandským úradom turistiky zorganizovanou prehliadkou vinárstva Liegenfeld s ochutnávkou ich značkových vín. 
 • Návšteva vyhliadky na 31. poschodí Národnej banky Slovenska, najvyššej budovy na Slovensku, s panoramatickým pohľadom na Bratislavu a obedom v reštaurácii Steam Coffee naproti v budove Slovenského rozhlasu pri príležitosti októbrového pracovného stretnutia o aktuálnom vývoji v eurozóne v konferenčnej sale NBS.
 
«StartPrev12345NextEnd»

Page 2 of 5