Rétorické minimum Tlačiť

 

Pre pracovne a časovo zaneprázdnených ľudí Medzinárodný klub SR pripravil príručku:

 

RÉTORICKÉ MINIMUM

100 poučiek ako úspešne rečniť a vystupovať na verejnosti

 

25 strán vo formáte PDF, príručku expedujeme mailom za poplatok 7,- EUR, resp. na CD-R za poplatok 10,- EUR.

 

Príručku si možno objednať mailom na  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , organizácie do prípadnej písomnej objednávky ako adresu dodávateľa uvedú:

 

Medzinárodný klub SR

Infocentrum MK SR

Furdekova 5

921 01 Piešťany

IČO: 30843979

DIČ: 2020528587

 

Príručku expedujeme ihneď po uhradení faktúry.

 

Ukážky z príručky RÉTORICKÉ MINIMUM:

 

x/  Rétorika je znova aktuálna Výuke rétoriky sa venovali najmä starovekí Gréci a Rimania, v ostatných storočiach sa jej prikladal menší význam. V roku 1999 vyšla v anglickom vydavateľstve Guilford Press kniha skupiny vysokoškolských profesorov a vedcov s názvom "Contemporary Rhetorical Theory: A Reader", ktorá bola impulzom pre zavedenie výuky rétoriky na viacerých vysokých školách ako aj pre zriadenie samostatných súkromných škôl rétoriky vo vyspelých západných krajinách. Autori správne argumentovali že rozsiahla demokratizácia spoločnosti zužuje vplyv malej skupiny štátnikov na rozhodovanie, rastie význam a vplyv veľkého počtu politikov a verejných činiteľov na najrôznejších regionálnych, národných a nadnárodných úrovniach od poslancov parlamentov, členov rôznych volených zastupiteľských orgánov, predstaviteľov politických strán, profesijných organizácií a združení, mimovládnych organizácií, atď. Táto široká skupina vplyvných činiteľov potrebuje získať znalosti ako lepšie presvedčiť iných ľudí v orgánoch svojich inštitúcií, v médiach a na verejnosti a teda poznať základné pravidlá rétoriky.

 

x/  Ako vnímajú rečníka jeho poslucháči ? Podľa Národnej rečníckej školy v Beverly Hills v Kalifornii dobrí rečníci si uvedomujú že len asi 7% obsahu ich prejavu zanechá na ľudí nejaký dopad, až 38% ohlasu na prejav je spojených s vnímaním hlasu rečníka, zvyšovaním či znižovaním, spomaľovaním alebo zrýchlovaním prednášania prejavu, ale až 55%-ný dopad súvisí s tzv. rečou tela, t.j. gestami, mimikou tváre, zrakovými kontaktmi s poslucháčmi a celkovým dojmom z osobnej sily a energie rečníka. Preto aj niektorí známi rečníci, napríklad Adolf Hitler, si gestá nacvičovali pred zrkadlom.

 

x/  Leibnitzova teória dôkazov Nemecký filozof Gottfried W. Leibnitz prišiel s teóriou že každé tvrdenie človeka má byť sprevádzané dôkazom. Francúzska škola rétoriky ju rešpektuje aj pri výuke. Zdôrazňuje že vyslovenie nejakého tvrdenia vo vystúpení politika, vedca, pedagóga a vôbec kohokoľvek, kto sa prihovára verejnosti, ak nie je ihneď doplnené údajmi, ktoré toto tvrdenie dokazujú, tak stráca na účinnosti. Je to dôležité aj preto že ak napríklad v politike o jednej a tej istej veci dvaja tvrdia každý niečo iné, verejnosť chce vedieť kto z nich má pravdu. Čím je dôkaz exaktnejší a presvedčivejší, tým lepšie.