Protokolárne minimum Tlačiť

 

Pre pracovne a časovo zaneprázdnených ľudí Medzinárodný klub SR pripravil príručku:

 

PROTOKOLÁRNE MINIMUM

100 poučiek zo štátneho a diplomatického protokolu

 

33 strán vo formáte PDF, príručku expedujeme mailom za poplatok 7,- EUR, resp. na CD-R za poplatok 10,- EUR.

 

Príručku si možno objednať mailom na  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , organizácie do prípadnej písomnej objednávky ako adresu dodávateľa uvedú:

 

Medzinárodný klub SR

Infocentrum MK SR

Furdekova 5

921 01 Piešťany

IČO: 30843979

DIČ: 2020528587

 

Príručku expedujeme ihneď po uhradení faktúry.

 

Ukážky z príručky PROTOKOLÁRNE MINIMUM:

 

x/  Protokolárne poradie zahraničných diplomatov v SR: V prípade účasti zahraničných diplomatov na akciách poriadaných na Slovensku je potrebné dodržať ich vzájomné protokolárne poradie. Stanovuje sa podľa dátumu odovzdania poverovacích listín vedúcich zastupiteľských úradov cudzích krajín prezidentovi SR. Tento údaj sa nachádza v tzv. Listine diplomatického zboru v Slovenskej republike, ktorú každoročne vydáva a aktualizuje Diplomatický protokol Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a nachádza sa aj na internetovej stránke ministerstva. Vedúcim diplomatického zastúpenia je obyčajne veľvyslanec alebo v jeho neprítomnosti chargé d'affaires. Týmto titulom sa označuje diplomat s najvyššou diplomatickou funkciou na príslušnom zastupiteľskom úrade, ak vedie zastupiteľský úrad do menovania veľvyslanca, počas jeho dlhodobej neprítomnosti v krajine pôsobnosti, dovolenky a pod. Niekedy chargé d'affaires je na čele zastupiteľského úradu aj viac rokov, a to vtedy, keď sa nenašla vhodná osoba na menovanie do funkcie veľvyslanca, ak vzťahy s príslušnou krajinou nie sú prioritou z hľadiska vlastnej zahraničnej politiky a pod. Veľvyslanec má vždy protokolárnu prednosť pred chargé d'affaires, a to aj vtedy, ak ide o veľvyslanca malej krajiny a chargé d'affaires z krajiny považovanej za veľmoc. Na základe rozhodnutia vlády SR protokolárnu prednosť pred všetkými veľvyslancami  v rámci diplomatického zboru v SR má apoštolský nuncius, t.j. hlavný predstaviteľ Vatikánu na Slovensku. Tento prístup sa historickyuplatňuje v krajinách so silným vplyvom katolíckej cirkvi, ako Taliansko a Španielsko, vo väčšine vyspelých krajín diplomatický protokol s uprednostnením zástupcu Vatikánu nepočíta. V SR je apoštolský nuncius zároveň aj doyenom diplomatického zboru. V diplomatickom zbore vo Washingtone, Londýne, Moskve, atď. doyenom diplomatického zboru je obyčajne najdlhšie slúžiaci veľvyslanec v krajine, do ktorej bol vyslaný pôsobiť a v jej hlavnom meste je aj veľvyslanectvo jeho krajiny.

 

x/  Pozvanie ústavného činiteľa na akciu: Ústavný činiteľ by vzhľadom na jeho / jej / veľkú pracovnú zaneprázdnenosť mal byť pozývaný na akcie, ktorých sa má zúčastniť alebo na ktorých má aj prehovoriť, najmenej s trojmesačným predstihom a to pozývacím listom odovzdaným osobne vedúcemu jeho kancelárie. Ak ústavný činiteľ prijal pozvanie na akciu a bude na nej vystupovať, prevezme nad jej organizovaním záštitu a pod., treba si nechať text pozvánky, na ktorej je meno tohto činiteľa uvedené, ešte pred jej vytlačením a expedíciou písomne, t.j. listom či mailom kanceláriou príslušného činiteľa autorizovať; prípadné pripomienky kancelárie k textu je nutné uplatniť. Pri návšteve ústavného činiteľa SR v organizácii alebo firme jej  hlavný predstaviteľ čaká a víta hosťa pri vchode do budovy a nie v prijímacej miestnosti, vo svojej kancelárii a pod.

 

x/  Zasadací poriadok na bankete a večeri s manželkami: Banket je najvyššia forma spoločenskej akcie so sedením pri stole, tradične sa poriada buď pri spojených stoloch v tvare U alebo pri viacerých okrúhlych stoloch; pokiaľ sa koná podľa prvej verzie hlavní hostia sedia v čele len na vonkajšej strane stola či stolov nachádzajúcich sa v zúženej časti písmena U, naproti nim sa už nikto neposadí aby mali výhľad na všetkých účastníkov. Hostiteľ a hostiteľka sedia vedľa seba v čele celého stola. Po pravej ruke hostiteľa sedí hostiteľka, po jej pravici hlavný hosť. Vľavo od hostiteľa sedí manželka hlavného hosťa. Ak sa banket poriada pri okrúhlych stoloch, pre hlavných hostí sa vyberie stôl, ktorý je z pohľadu od vchodu obyčajne v zadnej časti miestnosti v strede, odkiaľ je tiež dobrý výhľad na ostatných účastníkov banketu. Na významnejších spoločenských akciách ako napríklad večera s manželkami, konaných v salóne hotela alebo na rezidencii veľvyslanca menšia vybraná spoločnosť sedí pri jednom veľkom tradičnom podlhovastom stole alebo pri stole okrúhlom. V prvom prípade podľa starých európskych tradícií hosť a hostiteľka sedia na koncoch dlhého stola. Toto sedenie vidíme často v anglických a francúzskych filmoch zobrazujúcich život vyššej spoločnosti. Po pravici hostiteľa je žena z prvého páru hostí, po pravici hostiteľky je muž z prvého páru hostí. V strede podlhovastého stola bývajú posadení hostia mladší alebo protokolárne z hľadiska svojho postavenia v spoločnosti na nižšej úrovni. Podľa protokolu sa pri obede alebo večeri pri okrúhlom stole hlavný hosť neposadí na druhú stranu stola oproti hostiteĺovi či hostiteľke, ale hneď po jeho pravej ruke a naproti na druhú stranu okrúhleho stola sa posadia účastníci obeda z konca protokolárneho rebríčka. Nákresy zasadacích poriadkov na banket a rôzne varianty večerí a obedov sú v prílohe príručky Medzinárodého klubu SR Diplomatická prax a protokol.