Pracovné stretnutia Medzinárodného klubu SR
2007 Tlačiť
  • Vystúpenie ministra zahraničných vecí SR J. Kubiša v SÚZA v Bratislave o zahraničnej politike novej vlády SR za účasti ex-prezidenta SR M. Kováča, býv. ministerky zahraničných vecí SR Z. Kramplovej a diplomatického zboru
  • O využívaní europskych štrukturálnych fondov na rozvoj informatizácie a vedomostnej spoločnosti s prednáškami predstaviteľov Úradu vlády SR a MŠ SR sa rokovalo na stretnutí v Mestskom divadle v Levoči
  • Stretnutie o výstavbe diaľníc v Kursalóne v Piešťanoch s vystúpením ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľ. Vážneho a splnomocnenca vlády SR pre výstavbu diaľníc I. Chomu
  • Stretnutie klubu k energetickej politike SR v ÚZ Kancelárie NR SR v Častej-Papierničke s vystúpeniami ministra hospodárstva SR Ľ. Jahnátka a generálneho riaditeľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry M. Vavřineka
  • Na témy “Zahraničné investície na Slovensku” a “Nový zákon o investičnej pomoci” na stretnutí v hoteli Carlton v Bratislave prednášali generálny riaditeľ Agentúry SARIO P. Hajaš a generálny riaditeľ sekcie stratégie MH SR V. Ferencz
 
2006 Tlačiť
  • Na tému “Rozvoj dopravnej infraštruktúry na Slovensku” na stretnutí v hoteli Tatra v Bratislave vystúpil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR P. Prokopovič
  • Diskusia na tému “Liberálna ekonomika versus sociálne trhové hospodárstvo” v hoteli Bôrik v Bratislave s vystúpeniami podpredsedu vlády a ministra financií SR I. Mikloša, poslanca Európskeho parlamentu P. Maňku a vedeckého pracovníka Ekonomického ústavu SAV P. Staněka
  • O súčasnom stave vo využívaní eurofondov a nových možnostiach ich čerpania na stretnutí v Redute v Lučenci informoval minister výstavby a regionálneho rozvoja SR L. Gyurovszky
  • Stretnutie s generálnymi riaditeľmi Železiarní Podbrezová a.s. V. Sotákom, Alcatel Slovakia a.s. J. Mlynčekom a manažérom Lugera & Maklér s.r.o. M. Strakom o firemnej kultúre v teórii a praxi v hoteli Kaskády v Sielnici
  • K problematike členstva SR v EÚ a našich najbližších úlohách v tejto oblasti na stretnutí v hoteli Bôrik v Bratislave vystúpila poslankyňa Európskeho parlamentu M. Flašíková-Beňová
  • Stretnutie o prípravách na zavedenie eura s guvernérom NBS I. Šramkom a štátnym tajomníkom MF SR F. Palkom v hoteli Carlton
 
2005 Tlačiť
  • Vystúpenia expertov na tému “Stres manažérov a ako proti nemu bojovať” na stretnutí v ÚZ Kancelárie NR SR v Častej-Papierničke
  • K problematike priemyselných parkov a ich vplyvu na rozvoj menej rozvinutých oblastí SR svoje vystúpenia na stretnutí klubu v hoteli Slovan v Košiciach predniesli minister hospodárstva SR P. Rusko, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja M. Marčok a predseda Košického samosprávneho kraja R. Bauer
  • Na stretnutí o rozvoji cestovného ruchu na Slovensku v hoteli Kaskády v Sielnici vystúpili podpredseda NR SR V. Veteška, poslanec NR SR D. Muňko, riaditeľ odboru cestovného ruchu MH SR G. Kuliffay a prezidentka Zväzu hotelov a reštaurácií SR Z. Šedivá
  • Stretnutie v hoteli Bôrik v Bratislave s expozé ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR P. Prokopoviča o informatizácii spoločnosti
  • K bezpečnostnej situácii a vymožiteľnosti práva v SR na stretnutí v hoteli Carlton v Bratislave vystúpil štátny tajomník MV SR M. Pado
  • O rozvoji znalostnej ekonomiky na Slovensku na stretnutí v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave prednášali predseda Slovenskej akadémie vied Š. Luby a prezident PAS M. Krekáč
 
2004 Tlačiť
  • Stretnutie v hoteli Carlton v Bratislave s ministrom hospodárstva SR P. Ruskom o stratégii hospodárskeho rozvoja Slovenska
  • O životnom štýle manažéra a manažérskej etikete a protokole prednášali experti na stretnutí v hoteli Sorea Máj v Liptovskom Jáne
  • Na stretnutí venovanom príprave europskej ústavy a vnútroeurópskym vzťahom v Spoločenskom centre na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch vystúpili štátny tajomník MZV SR I. Korčok a poslankyňa NR SR a kandidátka na europoslankyňu M. Beňová
  • Na stretnutí k témam “Prvé poznatky zo zavedenia rovnej dane na Slovensku” a “Daňová politika EÚ” v Kongresovej sale NR SR vystúpili podpredseda vlády SR a minister financií SR I. Mikloš a riaditeľ daňovej politiky EK v Bruseli Michel Aujean
  • O využívaní štrukturálnych fondov EÚ a informačnom portáli o eurofondoch na stretnutí v hoteli Tatra v Trenčíne informovali minister výstavby a regionálneho rozvoja SR L. Gyurovszky a generálny riaditeľ Oracle Slovensko J. Jurkovič
  • Vystúpenie podpredsedu vlády SR P. Csákyho o prvých skúsenostiach s členstvom SR v EÚ na stretnutí v hoteli Carlton v Bratislave
 
2003 Tlačiť
  • O vízii rozvoja slovenskej ekonomiky v najbližších desiatich rokoch na stretnutí v Kongresovej sale NR SR hovorili minister hospodárstva SR R. Nemcsics, viceguvernérka NBS E. Kohútiková a riaditeľ Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky SAV M. Šikula
  • Na tému “Štrukturálne fondy EÚ a naše prostriedky na rozvoj zaostávajúcich regiónov” na stretnutí v hoteli Slovan v Košiciach prednášal minister výstavby a regionálneho rozvoja L. Gyurovszky
  • Stretnutie v hoteli Patria na Štrbskom Plese s ministrom hospodárstva SR R. Nemcsicom o stratégii investovania na Slovensku
  • O dôchodkovej reforme v SR na stretnutí v SÚZA v Bratislave informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľ. Kaník
  • O čerpaní eurofondov a možnostiach kofinancovania projektov na stretnutí v kultúrnom centre Fontána v Piešťanoch vystúpili minister výstavby a regionálneho rozvoja SR L. Gyurovszky a generálny riaditeľ Slovenskej záručnej a rozvojovej banky Ľ. Konczer
  • Stretnutie s expertmi na firemnú kultúru s projekciou vzorového etického kódexu sa uskutočnilo v hoteli Slovakia v Žiline
  • K problematike boja proti korupcii na Slovensku na stretnutí v hoteli Tatra v Bratislave vystúpili viceprezident Prezídia Policajného zboru SR J. Spišiak a riaditeľ odboru boja proti korupcii na Úrade vlády SR J. Hrubala
 
2002 Tlačiť
  • Vystúpenie guvernéra NBS M. Juska o menovej politike NBS v hoteli Devín v Bratislave
  • Prednášky podpredsedu NR SR P. Hrušovského na tému "Integrácia a štátna suverenita" a spisovateľa A. Hykischa o globalizácii a národnej kultúrnej identite v hoteli Carlton v Bratislave
  • Stretnutie s expertmi na spoločenskú etiketu a protokol vrcholových manažérov v Redute v Spišskej Novej Vsi
  • O stave záverečných príprav na integráciu SR do EÚ a o dosahoch tohto vstupu na slovenskú ekonomiku na stretnutí v hoteli Veľká Fatra v Rajeckých Tepliciach informovali štátny tajomník MZV SR a hlavný vyjednávač SR s EÚ J. Figeľ a riaditeľ Ústavu slovenskej a svetovej ekoníomiky SAV M. Šikula
  • Vystúpenia I. Mikloša, S. Kozlíka, R. Nemcsicsa, L. Gyurovszkeho, D. Muňka a ďaľších k predvolebným ekonomickým programom politických strán na stretnutí v kongresovej sále Slovenskej sporiteľne v Bratislave
  • Prezentácia významných projektov rozvoja cestovného ruchu v SR sa uskutočnila na stretnutí v hoteli Partizán na Táloch
  • O Európskej charte malých podnikov na stretnutí v kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej university v Nitre prednášal expert EK z Bruselu Emmanuel Berck
 
«ZačiatokDozadu12345DopreduKoniec»

Stránka 3 z 5