2014 Tlačiť
  • Desiate výročie vstupu SR do EÚ a voľby do Európskeho parlamentu boli témou 194. stretnutia klubu v máji 2014 v priestoroch Správy účelových zariadení MZV a EZ SR. Význam členstva SR v EÚ vo svojom príhovore charakterizoval vedúci Zastúpenia EK na Slovensku, veľvyslanec Dušan Chrenek a s Hodnotiacou správou o 10 rokoch členstva SR v EÚ účastníkov oboznámila generálna riaditeľka Sekcie európskych záležitostí MZV a EZ SR Iveta Hricová. Svoje pohľady v súvislosti s voľbami do EP predostreli lídri kandidátiek Ivan Štefanec (SDKÚ-DS) a Jozef Viskupič (Most-Híd), ako aj predseda SaS Richard Sulík. Bohatá diskusia, ktorá pokračovala aj počas spoločného obeda,  bola dôkazom aktuálnosti témy stretnutia.
  • V rakúskom Hainburgu v rámci 196. stretnutia klubu 22. októbra 2014 prijal účastníkov podujatia primátor pán Josef Zeitelhofer a ďalší zástupcovia magistrátu, ktorí informovali o histórii, súčasnosti a perspektívach ďalšieho rozvoja mesta, ako aj o otázkach cezhraničnej spolupráce so Slovenskom. Po zápise do pamätnej knihy nasledovala diskusia spojená s čašou vína. Prítomní členovia klubu sa potom v sprievode tajomníka pre kultúru oboznámili s pamätihodnosťami mesta v jeho historickej časti.
  • Rekonštruovaný hotel Aphrodite Palace v Rajeckých Tepliciach bol dejiskom 197. stretnutia klubu 25. novembra 2014. Vedúci predstavitelia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a riaditeľ SOPK v Žiline Ján Mišura informovali prítomných o novelizácii stavebného zákona a stratégii bytovej politiky, rozvoji cestovného ruchu do roku 2020 a taktiež o aktuálnych projektoch v oblasti infraštruktúry s využívaním fondov EÚ na výstavbu diaľnic, ako aj ich napojením na diaľničný systém susedných krajín. Program obohatila prezentácia ručne maľovaných máp firmou CBS, s.r.o. Podujatie ukončil spoločný obed.