2019 Tlačiť
  • Novembrové 221. stretnutie klubu sa uskutočnilo v Malej kongresovej sále Slovenskej akadémie vied. Riaditeľ Centra pre prevenciu konfliktov a zástupca riaditeľa Sekretariátu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe so sídlom vo Viedni, veľvyslanec PhDr. Marcel Peško, MBA vo vystúpení na tému OBSE a kooperatívna bezpečnosť v čase krízy multilateralizmu objasnil úlohu OBSE, charakterizoval aktuálne krízové situácie a informoval o úlohe SR v postavení predsedníckej krajiny v roku 2019. V ďalšom príspevku Dr.h.c. JUDr. Eduard Kukan, vysokoškolský pedagóg, bývalý viacnásobný minister zahraničných vecí SR a europoslanec sa venoval téme Riešenie konfliktov v regióne Západného Balkánu, keď vychádzal aj z vlastných skúseností pôsobenia v pozícii zvláštneho vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Západný Balkán a osobitného spravodajcu Európskeho parlamentu pre túto oblasť. Spoločný obed účastníci zabsolvovali vo vinárni Café Štefánka.
  • Na 220. stretnutí klubu predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a bývalý guvernér Národnej banky Slovenska Ing. Ivan Šramko   informoval o problematike verejných informácií v SR, a to aj v súvislosti so zhoršovaním dlhodobej udržateľnosti, pričom pozornosť venoval aj porovnaniu s krajinami eurozóny. Objasnil taktiež otázku potreby vyrovnaného štátneho rozpočtu. Riaditeľ Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied a člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, poradného orgánu EÚ, Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA sa zaoberal charakteristikou historického vývoja svetového obchodu i problémov súčasného stavu prerastajúceho do obchodných vojen. Uviedol argumentáciu dôvodov nutnosti reformy Svetovej obchodnej organizácie. Tradičný spoločný obed v bratislavskom hoteli Sorea Regia umožnil diskusiu k témam stretnutia.
  • Svoje 219. stretnutie v 26 ročnej histórii klub usporiadal 23.mája 2019 v bratislavskom hoteli Sorea Regia s vystúpeniami   štátneho tajomníka MZV a EZ SR Františka Ružičku, poslanca EP a viacnásobného ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana, vedúceho Zastúpenia EK v SR Ladislava Miku a riaditeľa EÚ SAV Prof. Juraja Sipka. Témy podujatia boli sústredené na najaktuálnejšie otázky vývoja v EÚ, akými sú brexit, pomery v EP, postavenie SR 15 rokov od vstupu do EÚ, 20. výročie vzniku a 15. výročie členstva SR v eurozóne, pozícia EÚ v globálnom prostredí, voľby do EP. Stretnutie ukončil spoločný obed účastníkov.
  • Medzinárodný klub SR bol spolu s Ekonomickým ústavom SAV a veľvyslanectvom ČĽR súčasťou zorganizovania medzinárodnej konferencie na tému One Belt, One Road 3. apríla 2019 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Hlavnými vystupujúcimi boli mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec ČĽR v SR J.E. LIN Lin, štátna tajomníčka MF SR Dana Meager, riaditeľ EÚ SAV Prof. Juraj Sipko, prezident ECO Section EESC Stefano Palmieri, ako aj odborníci z ČĽR a SR. Obsahom prednášok a diskusie boli najmä otázky realizácie projektu tzv. Novej hodvábnej cesty.