2017 Tlačiť
  • Pod záštitou Medzinárodného klubu SR vydala Stredoeurópska škola v Skalici v spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brne a niektorými členmi nášho klubu publikáciu pod názvom Európa v pohybe, do ktorej svojimi kapitolami prispeli členovia Európskeho parlamentu, Európskej komisie, renomovaní vedci, predseda klubu Ing. Dušan Rozbora a člen klubu PhDr. Jozef Vlčej, PhD. Autorom predslovu je europoslanec, exminister zahraničných vecí SR JUDr. Eduard Kukan, ktorý spolu s Ing. Dušanom Rozborom a PhDr. Jozefom Vlčejom, PhD.  knihu prezentoval pred početným publikom 12. apríla 2017 v Brne.
  • V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave Medzinárodný klub SR v spolupráci s Ekonomickým ústavom SAV a Neformálnym ekonomickým fórom - Hospodársky klub 18. apríla 2017 zorganizoval vedeckú konferenciu na tému 60. výročie Rímskych zmlúv: Budúcnosť EÚ ako svoje 208. stretnutie.  Účastníkov pozdravil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a s príspevkami vystúpili: prezident III. skupiny Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Luca Jahier, riaditeľ EÚ SAV a výkonný tajomník Medzinárodného klubu SR Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ing. Ivan Šramko a analytik EÚ SAV Prof. Ing. Peter Staněk, CSc. Prítomný bol aj predseda SAV Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. a ďalší predstavitelia politického života a vedy, ako aj veľvyslanci akreditovaní v SR. Po bohatej diskusii nasledovala recepcia.
  • V piešťanskom Kultúrno-spoločenskom centre Fontána Medzinárodný klub SR spoločne so svojím Infocentrom Piešťany a v spolupráci s členom klubu, mestom Piešťany, 18. mája 2017 ako svoje 209. stretnutie zorganizoval seminár pod názvom Protokol, etiketa, rétorika, obliekanie. Prítomných pozdravil viceprimátor mesta Piešťany Martin Valo a s prednáškami vystúpili: zakladateľ klubu Ing. Rudolf Hromádka, predseda klubu Ing. Dušan Rozbora, odborník na poradenské služby a manažérske tréningy Ing. Ivan Košalko, MBA a poradca v oblasti spoločenskej etikety a pánskej módy Jakub Abrahám, DiS.Art. Účastníci sa zaujímali o otázky protokolu a etikety aj počas spoločného obeda.
  • Medzinárodný klub SR je garantom vydania knihy Európa v ohrození, ktorú zostavil člen klubu PhDr. Jozef Vlčej, PhD. spolu s autorským kolektívom Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. Autorom predslovu je výkonný tajomník Medzinárodného klubu SR a riaditeľ Ekonomického ústavu SAV Prof.Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA a kapitolu Island, Nórsko a EÚ spracoval predseda Medzinárodného klubu SR a vysokoškolský pedagóg Ing. Dušan Rozbora. Knihu v Mestskej knižnici v Skalici predstavili pedagógovia SEVŠ PhDr. Jozef Vlčej, PhD., Prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc. a Ing. Dušan Rozbora. Podujatie za prítomnosti primátora mesta Holíč PhDr. Zdenka Čambala, zástupcov mesta Skalica, akademickej obce a ďalších hostí bolo príležitosťou na krst prezentovanej publikácie.
  • V Kongresovej sále bratislavského hotela Sorea Regia sa 23. októbra 2017 uskutočnilo 211. stretnutie Medzinárodného klubu SR, ktorého kľúčovou témou bola Harmonizácia daňových systémov krajín Európskej únie a taktiež Zdieľaná ekonomika ako nový svetový fenomén. O uvedenej problematike účastníkov podujatia informovali zástupcovia Finančnej správy SR - viceprezident Ing. Dušan Pátek a riaditeľka odboru daňovej politiky Ing. Marcela Hricová - ktorí taktiež analyzovali otázky spojené s daňou z pridanej hodnoty a zaoberali sa aj plánom jej reformy.
  • V Malej konferenčnej sále Slovenskej akadémie vied 12.12.2017 témy 212. stretnutia klubu súviseli s otázkami spojenými s vývojom situácie v Európe po sérii prezidentských a parlamentných volieb, ako aj s problematikou stavu ďalšieho vývoja v Európskej menovej únii. Riaditeľ Inštitútu globálnych štúdií Univerzity Jana Amose Komenského v Prahe Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. pri tejto príležitosti prezentoval svoju najnovšiu publikáciu Geopolitika Ruska. Riaditeľ Ekonomického ústavu SAV Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA charakterizoval tri krízy eurozóny. Predstavil publikáciu EÚ SAV Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Podujatie bolo ukončené spoločným obedom v Café Štefanka.