2016 Tlačiť
  • V Kongresovej sále SAV v Bratislave klub usporiadal 203. stretnutie, na ktorom politológ, politický analytik a vysokoškolský pedagóg PhDr. Michal Horský prezentoval svoje pohľady na situáciu po parlamentných voľbách, sformovaní koaličnej vlády SR a na jej Programové vyhlásenie. S aktuálnou situáciou vo svetovej politike, jej rizikami a možným dopadom na slovenskú ekonomiku účastníkov oboznámil riaditeľ Ekonomického ústavu SAV Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA. Spoločný obed sa uskutočnil v Café restaurant Štefánka.
  • Pálffyho palác na Zámockej ulici v Bratislave bol miestom 205. stretnutia klubu, ktorého hlavnou témou bola obchodná politika Európskej únie a jej obsah na základe výsledkov stretnutia ministrov hospodárstva krajín EÚ v Bratislave nasledujúcom po neformálnom Bratislavskom summite lídrov v rámci predsedníctva SR v Rade Európskej únie. Vystupujúci hosť Ing. Rastislav Chovanec, PhD. informoval prítomných  o aktuálnych aspektoch súčasného vývoja obchodno-ekonomických vzťahov v rámci Únie, o ďalšej perspektíve v súvislosti s Brexitom, pripravenou dohodou EÚ - Kanada (CETA) i zámerom dohody EÚ - USA (TTIP), ktoré podrobnejšie analyzoval Dr.h.c. Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., z Ekonomického ústavu SAV. Spoločný obed účastníkov sa uskutočnil v Café restaurante Nervosa.

  • 206. stretnutie klub uskutočnil v Hoteli Magnólia v Piešťanoch, na ktorom veľvyslanec a riaditeľ Odboru Blízkeho a Stredného východu a subsaharskej Afriky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR JUDr. Ján Bóry vo svojom vystúpení venoval pozornosť aktuálnym otázkam vývoja krízovaj situácie na Blízkom východe, ako aj hrozbe islamizácie a utečeneckému problému v Euópe päť rokov od "Arabskej jari". Program doplnil režisér a kameraman MgA. Ladislav Kaboš premietnutím ním nakrúteného dokumentu s autentickými zábermi z občianskej vojny v roku 2011 v Líbyi. Stretnutie ukončil spoločný obed v reštaurácii hotela.