2015 Tlačiť
  • Jubilejné 200. stretnutie klubu sa uskutočnilo 29. septembra 2015 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych   záležitostí SR. Štátny tajomník MZV a EZ SR, splnomocnenec vlády SR pre Predsedníctvo SR v Rade EÚ Ivan Korčok priblížil prítomným stav príprav SR na prevzatie Predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2016 a s tým spojený celý rad aktuálnych otázok, utečeneckú krízu nevynímajúc. Riaditeľ Ekonomického ústavu SAV a výkonný tajomník Medzinárodného klubu SR Juraj Sipko sa vo svojom vystúpení zaoberal problematikou súčasného vývoja svetovej ekonomiky, ktorá čelí geopolitickým, fiskálnym a sociálnym rizikám. Slávnostnú atmosféru jubilea podčiarkol aj spoločný obed v reprezentačných priestoroch Palugyayovho paláca MZV a EZ SR.
  • Tretiu stovku svojich podujatí Medzinárodný klub SR začal 201. stretnutím v Hoteli Park Inn Danube v Bratislave 18. decembra 2015. Na programe boli aktuálne témy - stav rokovaní TTIP, ekonomické sankcie EÚ, využívanie eurofondov či migračný problém, o ktorých informoval poslanec Európskeho parlamentu a exminister zahraničných vecí SR Eduard Kukan. Ďalší okruh otázok sa dotýkal predovšetkým vývoja v podnikateľskom prostredí na Slovensku, etiky podnikania pri potláčaní krízových javov v hospodárstve i vymožiteľnosti práva a dodržiavania platobnej disciplíny ako základného aspektu podnikania. Vystupujúcim hosťom k tejto problematike bol generálny riaditeľ spoločnosti Martimex Holding, a.s. a predseda Zahranično-obchodného výboru pri SOPK Július Kostolný. Stretnutie bolo ukončené spoločným obedom v reštaurácii Diamant.