Manažérska etiketa Tlačiť

 

Medzinárodný klub SR svojim členom i nečlenom ponúka príručku s názvom

MANAŽÉRSKA ETIKETA, IMIDŽ A RÉTORIKA, 73 strán, 9,3 MB
za 9,00 EUR na CD-R. resp. za 6,- EUR pri expedícii mailom vo formáte PDF

CD

Obsah príručky:
Manažérska etiketa - "Kto prestane vyhľadávať, prestane byť vyhľadávaný"- Potvrdzovanie účasti a ospravedlňovanie neúčasti - Mobilné telefóny - Prijímanie návštev na vlastnom pracovisku - Pozvanie ústavných činiteĺov SR na akciu - Oslovovanie významných činiteľov a konverzácia s nimi Príprava návštevy zahraničnej delegácie - Protokol pri podpise dohody alebo kontraktu - Dary, ako a kedy ich odovzdať - Vzorový text etického kódex organizácie - Čo je tabu v manažérskom svete - Imidž vedúceho pracovníka - Imidž firmy alebo organizácie - Základné pravidlá rétoriky - Ako hovoriť a pôsobiť na druhých ľudí - Skúsenosti z medzinárodných rokovaní - Príprava slávnostného zhromaždenia - Posadenie hlavných hostí na slávnostnom zhromaždení v sále - Tlmočenie na zhromaždeniach - Menovky na stoloch v rokovacej sále - Vlajočky cudzích krajín na stoloch - Sebaovládanie a potláčanie emotívnosti - Boj proti stresu - Technický prístup k potláčaniu stresu - Medziľudské vzťahy na pracovisku - Pravidlá úspešnosti podľa svetových expertov - Manažment času - Komunikovanie s partnermi vo vyspelých krajinách - Písomný styk s diplomatmi - Norma STN 01 6910 "Pravidlá písania a úpravy písomností" - Ďakovné a gratulačné listy – Osobné listy - Oznamovanie organizačných a personálnych zmien - Zdroje informácií  pre túto príručku - Prílohy s komentárom: Vzory správnyxh vizitiek – Vzory listov so správnou slovenskou a anglosaskou úpravou - Ukážky z testu korešpondenčného kurzu k tejto problematike

Informácie o autorovi textov príručky s 23-ročnou praxou v diplomacii sú na internetových stránkach klubu http://www.intclub.sk/http://www.etiketa-protokol.sk/ v časti Infocentrum MK SR.

Príručku si možno objednať zaslaním vlastnej objednávky alebo mailom s fakturačnými údajmi na  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Pošleme ju na CD-R poštou alebo mailom vo formáte PDF do troch pracovných dní od preplatenia našej faktúry,

Údaje o klube do objednávky / adresa dodávateľa /:

Medzinárodný klub SR
Infocentrum MK SR
Furdekova 5
921 01 Piešťany

IČO: 30843979

 

DIČ: 2020528587